NAV-ellenőröket ellenőrzött az ÁSZ, katával, kivával kapcsolatban

A kisadók a bevezetésük óta egyre szélesebb körben váltak elérhetővé, és egyre többen választották a két adónemet, aminek következtében a központi költségvetés kisadózó vállalkozások tételes adójából (kata) és kisvállalati adóból (kiva) származó bevételei folyamatosan nőttek, 2020-ban 242 milliárd forintot tettek ki. Ennek apropóján az Állami Számvevőszék a NAV kisadókkal kapcsolatos tevékenységeinek (a bejelentéshez, bevalláshoz, ellenőrzéshez, hátralékkezeléshez, adóbeszedéshez, behajthatatlan követelésekhez, adóalanyiság megszűnéséhez, panasz- és bejelentés kezeléshez kapcsolódó tevékenységek) szabályozottságát, valamint feladatellátása megfelelőségét vizsgálta.

A számvevőszéki ellenőrzés úgy értékelte, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a kisadózó vállalkozások tételes adójához és a kisvállalati adózást választó kisadózókhoz kapcsolódó tevékenységeinek szabályozottsága megfelelően követte a törvényi előírások változásait. A NAV szabályszerűen járt el a kisadózók adóellenőrzései, és ugyanígy a hátralékok kezelése során, azaz a bázis tevékenységek rendben zajlottak. A területnek mind a törvényi környezet által meghatározott szabályozottsága, mind a szabályozottságnak megfelelő alapvető eljárásrendje kielégítő.

Az ellenőrzés ugyanakkor hiányosságokat állapított meg olyan speciális részterületeken, mint a bírósági megkeresések alapján foganatosított vagyonelkobzásokhoz kapcsolódó feladatokra vonatkozó belső szabályozás kialakítása, a kisadózók panaszairól nyilvántartás vezetése, valamint a vagyonelkobzások végrehajtása területén. A NAV intézkedési tervet készítve gondoskodik a megfelelő javításról, miközben az ÁSZ ellenőrzés által is elismerten a jogszabályokat pontosan követve folyamatosan biztosítja e kedvező adózási formák mindenki érdekét szolgáló érvényesülése során a törvényességet.

Cikk forrása

Ugyanabból a kategóriából származó cikkek:

    Nincs