Jövőre már kisvasúton is felhasználható lesz a SZÉP-kártya

Jövő év január 1-jei hatállyal módosította a kormány a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló kormányrendeletet. Az Adózóna szerint a változtatások többsége jogharmonizációs pontosítás, ugyanakkor érdemi változás a kártyatulajdonosok és a kisvasutakat üzemeltető szolgáltatók számára, hogy a szabadidő alszámla terhére 2020. január 1-jétől a keskenynyomközű vasúton történő személyszállítási szolgáltatás is igénybe vehető lesz.

A honlap gyűjtése szerint mintegy 5 ezer kilométer hosszúságú hálózat érhető el Magyarországon, a leghosszabb a csömödéri, a gemenci és a gyöngyösi, de a szabályozás értelmében a budapesti gyermekvasúton is lehet majd SZÉP-kártyával fizetni.

SZÉP-kártyával csak olyan járatokon, járműveken lehet majd fizetni, ahol a szolgáltatónál megoldott a kártya elfogadása, ezért indulás előtt feltétlenül célszerű erről tájékozódni.

A kártyára utalt, az utalás évét követő második naptári év május 31-éig fel nem használt pénzeszközre vonatkozó további változás, hogy a pénzforgalmi szolgáltatónak az említett időpont előtt legalább 2 hónappal kötelezően tájékoztatnia kell a kártyabirtokost arról, hogy az milyen mértékű díjat számít fel a fel nem használt pénzeszközre. 

A tájékoztatót a pénzforgalmi szolgáltatónak a kártyabirtokos részére a keretszerződésben rögzített módon kell átadnia, vagy oly módon kell rendelkezésre bocsátania, hogy az az adatok céljának megfelelő ideig tárolható, és a tárolt adatokat változatlan formában és tartalommal megjelenítő legyen.

Cikk forrása

Ugyanabból a kategóriából származó cikkek:

    Nincs