Felelősségteljes turizmuspárti az új osztrák kormány

A megvalósítandó program következetesen az elmúlt években lefektetett ágazati stratégiák (digitális-turizmusstratégia és a Masterplan T) mentén valósul meg. A kisebbik koalíciós partner kézjegyeként a korábbinál még nagyobb hangsúlyt kap a klímavédelem kérdése a turizmus területén is – írja az elemzésben Kovács Balázs, Ausztriában élő turisztikai szakértő. Az osztrák néppárt és a zöldek alkotta koalíció 326. oldalban foglalta össze programját. A „Felelőséggel Ausztriáért” címet viselő dokumentum a korábbinál még nagyobb terjedelemben, összesen 7 oldalon keresztül foglalkozik a turizmus területén megoldandó feladatokkal és az elérendő célokkal.

Az osztrák kormányprogram turizmussal foglalkozó fejezetének bevezetője szerint az ágazatnak hatalmas szerepe van a vidék népességmegtartása és a foglalkoztatás szempontjából, ugyanis minden ötödik munkahely a turizmusnak köszönhető Ausztriában. A turizmus az ország gazdasági motorja, s egyfajta garanciája a magas életminőségnek, amit a ország lakói és az Ausztriába látogatók egyaránt megtapasztalhatnak. A turizmus jelentős mértékben járul hozzá a pozitív országképhez, ugyanakkor a jövőben a belföldi turizmus részarányának növelését is ösztönözni kell – olvasható a kormányzati útmutatóban. A helyzetmegállapításnál a kormányprogram kitér arra, hogy a klímaváltozás okozta kihívások kezelése és a turisztikai ágazat versenyképességének növelése számos olyan megoldandó feladatot tartogat az elkövetkezendő időszakban, amely nem tűr halasztást.

A kormányprogram hitet tesz a Masterplan Tourismus (Plan T) turizmusstratégia követlezetes végrehajtására mellett, amelyet tavaly márciusban fogadtak el. Ennek szellemében a jövőben az állami szabályozásnak és beavatkozásnak a helyi és regionális értéknövelést, a minőségi élettér megvalósításának ösztönzését kell szolgálnia. A turizmus egy folyamatos változásoknak kitett ágazat, amely maga is folyamatosan változik. Fontos hogy a változások a helyi lakosság, a turizmusban dolgozók bevonásával és egyetértésével, a helyben lakók és a vendégek javára következzenek be. Jelen kormányprogram a korábbinál is nagyobb hangsúlyt helyez a fenntarthatóság környezeti és társadalmi aspektusaira, hogy a szabályozások és intézkedések következetesen a természeti szempontok figyelembevételével történjenek.

A dokumentum 7 témakörbe/alpontba csoportosítja a turisztikai feladatokat, úgymint versenyképesség növelése, igazságos közteherviselés

Cikk forrása

Ugyanabból a kategóriából származó cikkek:

    Nincs